Nhà thầu là DN nhỏ và siêu nhỏ trúng thầu cùng lúc 3 gói thầu

(BĐT) - UBND xã Bích Hòa (bên mời thầu), huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu (đều là Gói thầu số 5: Xây lắp công trình + Chi phí hạng mục chung).
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

3 gói thầu thuộc 3 dự án gồm: Nhà văn hóa thôn Giữa, xã Bích Hòa; Nâng cấp, cải tạo đường liên thôn Thanh Lương - Kỳ Thủy đoạn từ ngõ nhà ông Thắng đến khu đấu giá, xã Bích Hòa; Nâng cấp, cải tạo đường liên thôn Thanh Lương - Kỳ Thủy đoạn từ khu đấu giá đi Kỳ Thủy, xã Bích Hòa.

Đây là những gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Thắng Lợi (Nhà thầu Thắng Lợi) là nhà thầu đã trúng thầu cả 3 gói thầu trên. Tổng giá trúng thầu của 3 gói thầu là gần 6,62 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Dự án Nhà văn hóa thôn Giữa, xã Bích Hòa, Nhà thầu đã trúng thầu với giá 3,63 tỷ đồng. Tại Dự án Nâng cấp, cải tạo đường liên thôn Thanh Lương - Kỳ Thủy đoạn từ ngõ nhà ông Thắng đến khu đấu giá, xã Bích Hòa, giá trúng thầu là 1,23 tỷ đồng. Tại Dự án Nâng cấp, cải tạo đường liên thôn Thanh Lương - Kỳ Thủy đoạn từ khu đấu giá đi Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Nhà thầu Thắng Lợi trúng thầu với giá trúng thầu 1,74 tỷ đồng.

Với thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày và 210 ngày, trong vài tháng tới, Nhà thầu Thắng Lợi với quy mô nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ sẽ gần như phải thực hiện cùng lúc 3 gói thầu nêu trên. Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Nhà thầu Thắng Lợi có địa chỉ tại số nhà 48, ngõ 10, xóm Mỹ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Nhà thầu này hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, với số lượng nhân viên là 20 người, vốn điều lệ là 4,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá khứ, từ tháng 5/2016 đến nay, theo kết quả lựa chọn nhà thầu được các bên mời thầu công bố, Nhà thầu Thắng Lợi đã trúng thầu 5 gói thầu khác, chủ yếu là các gói thầu do các bên mời thầu trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội mời thầu. Đó là các bên mời thầu như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai; Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai; Ủy ban nhân dân xã Bích Hòa…

Hải Đăng