Nhà thầu Hồng Hà trúng cùng lúc 3 gói thầu tại Cục Kiểm ngư

(BĐT) - Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thông báo đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện 3 gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng do Cục làm bên mời thầu. Nhà thầu trúng liên tiếp các gói thầu này là Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà (gọi tắt là Nhà thầu Hồng Hà).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Điểm chung của các gói thầu này là đều sử dụng ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu của các gói thầu đều thấp dưới 1%.

Tại Gói số 08 Sửa chữa, nâng cấp, cải hoán tàu KN582 thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp 03 tàu cá đã qua sử dụng của Nhật Bản viện trợ thành tàu kiểm ngư, Nhà thầu Hồng Hà có giá trúng thầu là 30,814 tỷ đồng, giảm 25 triệu đồng so với giá gói thầu (30,839 tỷ đồng), tỷ lệ tiết kiệm là 0,08%.

Tiếp đó, tại Gói thầu số 9 Sửa chữa, nâng cấp, cải hoán tàu KN585 thuộc dự án nêu trên, Nhà thầu Hồng Hà trúng thầu với giá 29,381 tỷ đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá gói thầu (29,388 tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 0,02%.

Còn tại Gói thầu số 10 Sửa chữa, nâng cấp, cải hoán tàu KN586 thuộc cùng Dự án, Nhà thầu Hồng Hà trúng thầu với giá trúng thầu là 28,875 tỷ đồng, giảm khoảng 14 triệu đồng so với giá gói thầu (28,889 tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 0,04 %. 

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà có địa chỉ đăng ký tại TP. Hải Phòng, có vốn điều lệ 334,5 tỷ đồng.

                

Trung Hiếu