Nhà máy sản xuất nhựa taiccal hoạt động ổn định, lợi nhuận ròng PLP tăng gấp 7 lần

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý IV/2017,  Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP) đạt hơn 318,7 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2017, gấp 2,5 lần so với năm 2016. Với chi phí giá vốn đạt 223 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 95,6 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với năm 2016. Biên lợi nhuận tương ứng là 30%, trong khi năm 2016 là 16%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Chi phí tài chính năm 2017 tăng mạnh, từ 5,8 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng (tăng 184%). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 20,3 tỷ đồng và 6,3 tỷ đồng, tăng tương ứng 400% và 40% so với năm 2016. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cả năm 2017 đạt 52,6 tỷ đồng, gấp 7 lần so với con số năm 2016 là 7,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, năm 2016 nhà máy Hải Phòng của Công ty đầu tư 4 dây chuyền nhựa taiccal (chất độn nhựa Filler masterbach). Sau giai đoạn vận hành chạy thử, năm 2017 nhà máy đã hoạt động ổn định và hạt nhựa taiccal trở thành mặt hàng chủ đạo. đồng thời sản phẩm này được miễn thuế xuất khẩu, và được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là 0%. Điều này đã giúp doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2017 của Nhựa Pha Lê tăng mạnh so với năm 2016.

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản Nhựa Pha Lê đạt 414,7 tỷ đồng, tăng 161% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả đạt 210 tỷ đồng, chiếm 50% tổng tài sản.

Hoàng Việt