Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hoàn thành đại tu, dự kiến vận hành hết công suất 3 tháng cuối năm

(BĐT) - Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) vừa hoàn thành công tác đại tu lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Công tác đại tu hoàn thành trong vòng 32 ngày, vượt tiến độ 6 ngày và tiết kiệm chi phí. Hiện tại, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đang vận hành thương mại ổn định với tổng công suất phát của các tổ máy tăng thêm khoảng 24MW so với trước khi đại tu.
Nhà thầu kiểm tra thiết bị Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
Nhà thầu kiểm tra thiết bị Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về việc tăng cường sử dụng khí đốt để sản xuất điện, Nhơn Trạch 2 dự kiến sẽ được huy động vận hành hết công suất (chạy tải nền) liên tục trong ít nhất 03 tháng cuối năm 2017.

Lần đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2023, sau khoảng 6 năm vận hành thương mại với 50.000 giờ vận hành tương đương (EOH).

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có vốn điều lệ gần 2.879 tỷ đồng và là chủ đầu tư và vận hành khai thác Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 công suất 750MW, có khả năng cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 05 tỷ kWh/năm tương đương doanh thu trên 7.000 tỷ đồng. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chính thức vận hành thương mại toàn bộ nhà máy từ ngày 16/10/2011.Tính đến ngày 04/10/2017, Nhơn Trạch 2 đã phát lên lưới điện quốc gia khoảng 29,62 tỷ kWh, góp phần đảm bảo nguồn điện phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt khu vực Đông Nam bộ.

Hoàng Việt