Ngày 15/3, DSN trả nốt 20% cổ tức tiền mặt năm 2017

(BĐT) - Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (Mã CK: DSN) cho biết ngày 7/3 tới là ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% và ngày thanh toán là ngày 15/3.

Mới đây, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 56%. Trước đó, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 36%.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu trong năm 2018 đạt 200 tỷ đồng, lãi trước thuế + khấu hao ước đạt 110 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 36%.

Hoàng Hải