Năm 2019, Thép Việt - Ý dự kiến lỗ 92,5 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Thép Việt - Ý (mã chứng khoán: VIS) đã ban hành Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, tổng doanh thu dự kiến đạt 4.861 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2018. Đáng chú ý, Thép Việt - Ý dự kiến lỗ đến 92,5 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty cũng ghi nhận con số lỗ kỷ lục lên đến 326,2 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm 2018 đánh dấu sự chuyển giao quyền lực ở Thép Việt - Ý khi cổ đông lớn Thái Hưng giảm tỷ lệ sở hữu và cổ đông ngoại là Kyoei Steel đã thực hiện gia tăng nắm giữ cổ phiếu VIS. Hiện tại, Kyoei Steel đang nắm giữ 73,81% vốn điều lệ của Thép Việt - Ý.

Hoàng Việt