Năm 2018, TPC dự kiến chi cổ tức tỷ lệ 10%

(BĐT) - Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (Mã CK: TPC) ghi nhận mức doanh thu đạt 710,22 tỷ đồng, hoàn thành 20% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 29,36 tỷ đồng, vượt 27,6% chỉ tiêu cả năm.

Công ty cho biết, giá nguyên vật liệu nhựa và tỷ giá USD so với VND ổn định đã tạo điều kiện giúp Công ty chủ động sản xuất kinh doanh và giảm thiểu rui ro từ biến động tỷ giá. Bên cạnh đó, Công ty cũng giảm được áp lực chi phí vốn và cạnh tranh về giá thành nhờ việc tiếp xúc ngân hàng cho vay với lãi suất thấp.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 622,63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng với tỷ lệ chia cổ tức là 10%.

Hoàng Hải