Năm 2018, TCM đặt kế hoạch lợi nhuận đạt hơn 189 tỷ đồng

(BĐT) - CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương Mại Thành Công (Mã CK: TCM) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua các nội dung HĐQT trình lên.

Theo đó, HĐQT trình kế hoạch doanh thu hơn 3.160 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 189,5 tỷ đồng, thấp hơn 2 tỷ đồng so với kết quả thực hiện năm 2017.

Lãnh đạo Công ty cho biết các mảng hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng trong năm 2018, tuy nhiên Công ty đang tính toán giảm dần mảng sợi, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh doanh.

Đối với mảng bất động sản, Công ty đang hợp tác với Eland để liên doanh thực hiện dự án TC1 với tổng chi phí đầu tư ban đầu khoảng 38 triệu USD. Trong đó, Công ty sở hữu 85% và Eland nắm 15% vốn, dự án gồm 4 block dự kiến khởi công vào tháng 8/2018 và bắt đầu chào bán block đầu tiên vào tháng 1/2019.

H.H