Năm 2018: Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc ước lãi 68 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018. Theo đó, Công ty ước tính đạt 111 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% so với năm 2017, hoàn thành 91% kế hoạch cả năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty đã vượt 6% kế hoạch năm, đạt 68 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công ty dự kiến thay đổi phương án trả cổ tức từ 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu sang phương án trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 116 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% và 2,9% so với năm 2018.

          

Thế Anh