Năm 2015: Gần 95.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tính chung cả năm 2015, Việt Nam có gần 95.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm ngoái.