MWG đặt kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng hơn 18% so với kế hoạch 2017

(BĐT) - CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Theo đó, Công ty đặt chỉ tiêu năm 2018 đạt 86.390 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,5%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.603 tỷ đồng, cao hơn 18,3% so với mức kế hoạch năm 2017.

Về kế quả kinh doanh lũy kế 10 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 53.292 tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 1.811 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm.

Mới đây, Công ty cũng đã mua lại chuỗi dược phẩm Phúc An Khang để chính thức lấn sân sang ngành dược phẩm. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tiến hành mua cổ phần Công ty Trần Anh (Mã CK: TAG).  

Hoàng Hải