Một thước đo, nhiều mục đích

(BĐT) - Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp (DN). Theo đó, bộ chỉ tiêu đánh giá này sẽ chính thức được công bố từ năm 2018, nhằm đánh giá thực trạng và mức độ phát triển DN của cả nước và từng địa phương.
Một thước đo, nhiều mục đích

Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Chỉ số phát triển doanh nghiệp: Một thước đo, nhiều mục đích”.

Chuyên đề tập trung làm nổi bật mục tiêu, ý nghĩa của việc công bố chỉ số phát triển DN trong việc cung cấp thông tin toàn cảnh về tình hình “sức khỏe” DN, từ đó có các giải pháp thiết thực tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giúp DN phát triển.