Môi trường đô thị TP.HCM trúng gói thầu quét dọn hơn 267 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vừa trúng Gói thầu Quét dọn vệ sinh đường phố và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm dự phòng phí) thuộc Dự án Quét dọn, vệ sinh đường phố và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân giai đoạn 2018 - 2021. 

Giá gói thầu này là 275.613 triệu đồng, giá trúng thầu 267.556 triệu đồng, chênh lệch giảm 8.057 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,9%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.095 ngày (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ), hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu này sử dụng ngân sách quận Bình Tân, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Gói thầu được đóng/mở thầu vào ngày 15/3/2018.

Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị TP.HCM có vốn điều lệ hơn 304 tỷ đồng, địa chỉ tại TP.HCM. Với việc trúng gói thầu nêu trên, công ty này sẽ phải thực hiện cùng lúc 5 gói thầu. Gói thầu quét dọn hơn 267 tỷ đồng nêu trên cũng là gói thầu có quy mô lớn nhất mà Công ty được công khai trúng thầu trong vòng gần 3 năm trở lại đây. Vào cuối tháng 3/2018, Công ty được công khai trúng Gói thầu Quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM), với giá trúng thầu 154.694 triệu đồng.

Khánh Ngọc