Minh Đức trúng thầu làm đường Quý Xa - Tằng Loỏng (Lào Cai)

(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai chọn là nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 15 Thi công xây dựng mặt đường đoạn Km1+500 - Km17+500 (giai đoạn 2) thuộc Dự án đường Quý Xa (huyện Văn Bàn) - Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng), tỉnh Lào Cai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 50,709 tỷ đồng, giá gói thầu là 51,34 tỷ đồng. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá cố định, với thời gian thực hiện là 120 ngày.

Có 3 nhà thầu tham dự thầu gói thầu nêu trên. Trong số 2 nhà thầu bị loại, Công ty TNHH Xây dựng Cao Minh có điểm tổng hợp xếp hạng thứ 2. Công ty TNHH Vũ Thành không bị loại vì kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, nhân sự chủ chốt cũng như thiết bị thi công đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Lào Cai cũng là địa bàn trúng thầu chủ yếu của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức. Trong số các chủ đầu tư/bên mời thầu trên địa bàn này, Minh Đức trúng thầu nhiều nhất tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai. Đơn cử một số gói thầu mà Công ty trúng tại ban này như Gói thầu số 04 Thi công xây dựng phần đường thuộc Dự án thành phần Đường Xuân Thượng - Việt Tiến - Minh Chuẩn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thuộc Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), với giá trúng thầu là 59,838 tỷ đồng; Gói thầu số 3 Xây dựng công trình thuộc Dự án Xử lý thoát nước chống ngập úng đoạn Km137 - Km138 trên Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai, với giá trúng thầu là 20,348 tỷ đồng...

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức có địa chỉ đăng ký tại TP. Lào Cai, với 86 tỷ đồng vốn điều lệ và 226 nhân viên.

Ngọc Minh