MBS báo lãi 138 tỷ đồng trong 6 tháng, thực hiện 86% kế hoạch năm

MBS báo lãi sau thuế quý II đạt 55 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ.
MBS báo lãi 138 tỷ đồng trong 6 tháng, thực hiện 86% kế hoạch năm

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã MBS - HOSE) đã công bố BCTC quý II với doanh thu hoạt động đạt 292,7 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi (FVTPL) của công ty kỳ này đạt 31 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm 24 tỷ đồng). Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của công ty đạt 84,6 tỷ đồng, tăng mạnh 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới của MBS đạt 99,3 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6%. Bên cạnh đó, doanh thu tư vấn tài chính và doanh thu khác tăng lần lượt 75,4% và 42%.

Chi phí hoạt động kỳ này của công ty đạt 138,7 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý cũng tăng vọt 65% lên 37,6 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lãi trước thuế 67,7 tỷ đồng, gấp 12,8 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ.

MBS báo lãi 138 tỷ đồng trong 6 tháng, thực hiện 86% kế hoạch năm - ảnh 1
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu hoạt động của MBS đạt 598,4 tỷ đồng, tăng 78% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 125,8 tỷ đồng, gấp 9,8 lần cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành 86,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Hết quý II, tổng tài sản của MBS đạt 4.013,6 tỷ đồng, giảm 6% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm từ 4.163,5 tỷ đồng xuống còn 3.882,5 tỷ đồng (giảm 281 tỷ đồng), chủ yếu do giảm các khoản cho vay, đạt 2.168,66 tỷ đồng (giảm 17%).


NDH