MBBank bị đề nghị thực hiện trách nhiệm bảo lãnh thuế

(BĐT) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) thực hiện trách nhiệm bảo lãnh thuế đối với số tiền thuế còn nợ và tiền chậm nộp phát sinh của 2 tờ khai theo Thư bảo lãnh của ngân hàng này.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, MBBank đã có 2 thư bảo lãnh thuế cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Việt và Công ty sản xuất và thương mại Fuka Việt Nam cho 2 tờ khai nhập khẩu của 2 doanh nghiệp (DN) này. Tuy nhiên hiện nay, 2 tờ khai này chưa nộp thuế và phát sinh tiền phạt chậm nộp.

Tổng cục Hải quan dẫn quy định tại Điều 9, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu về thời gian nộp thuế:  “Hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một trong những trách nhiệm của ngân hành phối hợp thu là: “chịu trách nhiệm đến cùng về thông tin số tiền thu đã truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan, số tiền thuế đã bảo lãnh của tờ khai được bảo lãnh thuế, đến khi được hạch toán vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc”.

Thêm vào đó, theo điểm 2.7 Điều 4 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của cơ quan quản lý bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và ngân hành thương mại quy định trách nhiệm của MBBank là chịu trách nhiệm đến cùng số tiền thuế đã bảo lãnh của tờ khai được bảo lãnh thuế đến ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước thay người nộp thuế cho đến khi hạch toán vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu MBBank làm việc với Chi cục Hải quan nơi phát sinh nợ thuế mà ngân hàng này thực hiện bảo lãnh để thống nhất hướng giải quyết, xử lý số nợ tiền thuế và tiền chậm nộp của 2 tờ khai nêu trên.

Xuân Yến