May Sông Hồng lãi 9 tháng tăng 31% đạt 357 tỷ đồng

Quý 3, Công ty CP May Sông Hồng (HoSE: MSH) báo doanh thu hợp nhất đạt 1.223 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 20,3% lên 21,5% giúp lãi gộp tăng 8,5%.
May Sông Hồng lãi 9 tháng tăng 31% đạt 357 tỷ đồng

Hoạt động tài chính kém hiệu quả hơn cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khiến lãi sau thuế của công ty tăng 7% đạt 138 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần tăng 16% đạt 3.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 31% đạt 357 tỷ đồng. Công ty thực hiện được 92% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

May Sông Hồng lãi 9 tháng tăng 31% đạt 357 tỷ đồng - ảnh 1
Đơn vị tính: tỷ đồng
May Sông Hồng chuyên sản xuất sản phẩm may mặc và chăn ga gối đệm. Sản phẩm may mặc bao gồm gia công và hàng xuất khẩu theo hình thức FOB (giao hàng lên tàu). Công ty cho biết đang đẩy mạnh hàng xuất khẩu theo FOB và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời, đây là động lực tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng.

Trong cơ cấu doanh thu May Sông Hồng, doanh thu dịch vụ gia công đạt 558 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước; doanh thu bán hàng hóa 2.899 tỷ đồng, tăng 20,4%. Tỷ trọng doanh thu bán hàng hóa đạt 84% so với con số 81,3% cùng kỳ năm trước.

May Sông Hồng lãi 9 tháng tăng 31% đạt 357 tỷ đồng - ảnh 2
Đơn vị tính: tỷ đồng
Các thị trường xuất khẩu của công ty bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Mehico và các nước Trung Đông.


NDH