May Sông Hồng lãi 219 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 52%

Theo báo cáo quý II, CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH) ghi nhận doanh thu thuần qúy II tăng 20% lên 1.164 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng 20% đạt 238 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 120% trong khi chi phí tài chính lại giảm 55% mang lại lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp có sự gia tăng trong quý vừa qua.

Kết quả, May Sông Hồng báo lãi quý II tăng 39% lên 133 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự tăng trưởng chủ yếu do công ty tiếp tục dịch chuyển sản xuất sang mảng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) làm doanh thu tăng và dẫn đến lợi nhuận tăng.

May Sông Hồng lãi 219 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 52% - ảnh 1
Đơn vị tính: tỷ đồng.
Tính chung 6 tháng, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu tăng 24% đạt 2.165 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 52% lên mức 219 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 475 tỷ năm 2019, công ty đã hoàn thành được 56% chỉ tiêu sau 6 tháng.

Tính đến cuối quý II, công ty có tổng tài sản 2.566 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. May Sông Hồng đang vay nợ 625 tỷ đồng, giảm 152 tỷ đồng. Công ty có 184 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 472 tỷ lợi nhuận chưa phân phối trên vốn điều lệ 500 tỷ đồng.


NDH