Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách nợ thuế đợt tháng 10/2018

(BĐT) - Trong danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất đợt tháng 10 năm 2018 vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội công khai, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 là doanh nghiệp đứng đầu nợ tiền sử dụng đất.
Lũng Lô 5 đang nợ 331 tỷ  đồng tiền sử dụng đất tại Dự án Khu chức năng đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Lũng Lô 5 đang nợ 331 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại Dự án Khu chức năng đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai đợt tháng 10 năm 2018 danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ 1.083.947 triệu đồng. Trong đó, có 8 doanh nghiệp nợ 749.343 triệu đồng tiền sử dụng đất (số nợ tính đến thời điểm 30/9/2018) và 173 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền 334.604  triệu đồng (số nợ tính đến thời điểm ngày 31/8/2018).

Đáng chú ý, trong danh sách các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, Công ty CP ĐT và PT Lũng Lô 5 đứng đầu nợ tiền sử dụng đất với số nợ tạm tính là 331.537 triệu đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai trên trang Website của Cục thuế Thành phố Hà Nội 1.446 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 5.266.065 triệu đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 452 Doanh nghiệp và Dự án nộp 250.559 triệu đồng.

Hải Bình

Trần Kiên