Lựa chọn nhà thầu thăm dò cát làm vật liệu xây dựng tại Lâm Đồng

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, thời hạn để các tổ chức, cá nhân khác đăng ký thăm dò khoáng sản tại khu vực các xã Đạ Đờn và Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là ngày 19/2/2018.

Đây là trường hợp lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trước đó, Công ty TNHH Khai thác Minh Sơn có đề xuất về việc cấp phép thăm dò cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực này. Theo đề xuất của doanh nghiệp này, diện tích thăm dò khai thác cát là 2,12 ha.

Lâm Đồng là một trong những “điểm nóng” về khai thác cát trái phép trong năm 2017. Trong năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 36 vụ khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền trên 625 triệu đồng.

 

Ngọc Minh