Long Sơn liên tiếp trúng thầu tại Công ty Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

(BĐT) - Công ty TNHH Long Sơn vừa trúng Gói thầu Vận chuyển than từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến các cảng dỡ hàng của các Công ty Xi măng: Hạ Long, Hải Phòng, Hoàng Thạch, Bút Sơn và các bãi ở Ninh Bình. Gói thầu này thuộc Dự án Lựa chọn đối tác vận tải và các dịch vụ liên quan năm 2018 của Công ty CP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng. Giá gói thầu là hơn 71 tỷ đồng.

Long Sơn là nhà thầu khá quen thuộc của Vicem Vật tư Vận tải Xi măng. Ngoài gói thầu này, trước đó không lâu, công ty này từng trúng 2 gói thầu khác của Vicem Vật tư Vận tải Xi măng là Gói thầu Vận chuyển than bằng ô tô từ bãi Ninh Bình đến kho Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, kho Nhà máy Xi măng Tam Điệp và Gói thầu Bốc xếp, trung chuyển than từ sà lan đến bãi Ninh Bình.      

Minh Thông