Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của SHB đạt 2.260 tỷ đồng

(BĐT) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng thời điểm năm trước, đạt 73,6% kế hoạch cả năm.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cùng với đó, ước tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của SHB đạt hơn 357 nghìn tỷ đồng, tăng 10,51% so với thời điểm đầu năm, vốn tự có đạt hơn 24,5 nghìn tỷ đồng, huy động vốn đạt 331 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với thời điểm đầu năm. Cùng với tăng trưởng về huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 253 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11%.

Hoàng Việt