Lợi nhuận sau thuế Xi măng Hà Tiên 1 giảm 42% trong năm 2017

(BĐT) - CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (Mã CK: HT1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, quý 4/2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 2.227 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý này đạt 154 tỷ đồng, giảm 17% so với quý 4/2016.

Lũy kế năm 2017, Công ty đạt 8.209 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành 81% kế hoạch cả năm. Giá vốn tăng 4%, đạt 6.870 tỷ đồng; lãi gộp đạt 1.339 tỷ đồng, giảm 17,5% so với năm 2016.

Doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt 17,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 26% lên đạt 477 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 596 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 473 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2016.

Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt 11.076 tỷ đồng, giảm 1% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 908 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 5.902 tỷ đồng (53,3% tổng tài sản); trong đó, nợ vay tài chính là hơn 4.619 tỷ đồng.

Hoàng Hải