Lợi nhuận ròng của VNDI sụt giảm mạnh

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) vừa công bố Báo cáo tài chính năm 2016. 
Lợi nhuận ròng của VNDI sụt giảm mạnh

Theo đó, doanh thu của Công ty giảm từ 221 tỷ đồng năm 2015 xuống 94 tỷ đồng năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,3 tỷ đồng, giảm tới 75% so với năm 2015. Lý giải về sự sụt giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận VNDI cho biết, trong quý III và IV/2017, Công ty thực hiện tái cơ cấu thay đổi HĐQT, Ban lãnh đạo, do đó cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm trên 10% so với năm 2015.

Trước đó, ngày 20/1/2017, cổ phiếu của VNDI bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch do Công ty có dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.  

 

Việt Nguyễn