Lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2019 của VIB đạt 2.332 tỷ đồng

(BĐT) - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 2.332 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu 9 tháng đạt 5.870 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí đạt 1.275 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu.  

 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tính đến cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 176 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 127,5 nghìn tỷ đồng, tổng huy động tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 129 nghìn tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm từ 2,24% đầu năm xuống còn 1,78%. Ngân hàng không còn dư nợ tại Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) từ năm 2018.

Vốn chủ sở hữu của VIB đến hết tháng 9/2019 đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn điều lệ đạt 9.245 tỷ đồng, tăng 18%. Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 tại ngày 30/9/2019 ước đạt 9,6%.

Là một trong hai ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công nhận cho áp dụng Basel II từ ngày 1/1/2019, VIB đang triển khai quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) nhằm áp dụng toàn diện các trụ cột Basel, chuẩn bị cho quản trị và tính toán tỷ lệ an toàn vốn nâng cao.

Hồ Dũng