Lợi nhuận của Dofico giảm 18,5% trong 6 tháng đầu năm 2018

(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2018 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt gần 183,3 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân là do biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ và hiệu quả kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết đều kém hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, nửa đầu năm 2018, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Dofico tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 3.135 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 415,5 tỷ đồng, giảm 6,6% so với 6 tháng năm 2017.

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong nửa đầu năm 2018 của Dofico đạt 152,2 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2017. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Dofico đều giảm so với 6 tháng năm 2017.

Tuy nhiên, Dofico ghi nhận khoản lỗ 3,7 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận khoản lợi nhuận 14,4 tỷ đồng.

Thế Anh