Lợi nhuận 9 tháng của VCS vượt kết quả năm 2015

(BĐT) - Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS (tên cũ là CTCP Vicostone) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm với kết quả vượt trội so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, trong 9 tháng, VCS đạt 2.221 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 836 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, tương đương mức tăng 21%. Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 23,6%, đạt 682 tỷ đồng. Ngoài ra, nhờ giảm chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay, chi phí tài chính 9 tháng đầu năm của VCS chỉ còn 43,2 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 147 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2015. Kết quả 9 tháng, Công ty lãi ròng 468 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng 72,7% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Năm 2015, lợi nhuận VCS đạt được là 404 tỷ đồng, tăng ấn tượng so với mức 212 tỷ đồng của năm 2014.

Tính đến cuối quý III năm nay, VCS đã rót gần 207 tỷ đồng vào Dự án Nhà ở cho cán bộ công nhân viên, tăng 110 tỷ đồng so với đầu năm 2016. Dự án này được BIDV cho vay hơn 70,5 tỷ đồng (tính đến cuối quý II/2016) với lãi suất 9,5%/năm.                

Đan Nguyên