Lọc hóa dầu Bình Sơn tự tin IPO

(BĐT) - Ngày 31/5/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 1938/QĐ-BCT về việc xác định giá trị Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để cổ phần hóa.
Lọc hóa dầu Bình Sơn tự tin IPO

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, giá trị doanh nghiệp của BSR tại thời điểm ngày 31/12/2015 là 72.879.914.663.162 đồng (bảy mươi hai ngàn tám trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm mười bốn triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, một trăm sáu mươi hai đồng), tương đương khoảng 3,2 tỷ USD. Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 44.934 tỷ đồng.

Việc xác định giá trị doanh nghiệp là căn cứ để Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Đây là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành cổ phần hóa.

Ngày 6/11/2015, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ra Quyết định số 2665/QĐ-DKVN về việc cổ phần hóa Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Việc triển khai cổ phần hóa BSR là thực hiện chủ trương của Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP.

Lọc hóa dầu Bình Sơn tự tin IPO - ảnh 1
Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến 5 tháng đầu năm 2017, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỷ USD
Công ty BSR, đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhiều năm qua là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Sản phẩm chính gồm: Propylene, polypropylene, khí hóa lỏng, xăng RON 92 và 95, xăng E5/E10, nhiên liệu phản lực JET A1, dầu hỏa, dầu Diesel, dầu nhiên liệu và lưu huỳnh.

Sản lượng sản xuất lũy kế của BSR từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến tháng 5 năm 2017 đạt khoảng 47 triệu tấn với tổng doanh thu gần 40 tỷ USD. Trong đó, lũy  kế số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỷ USD, gấp đôi tổng mức đầu tư (3 tỷ USD). Trong 3 tháng đầu năm 2017, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) đạt 8,67 %; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROA) đạt 4,81 %. Hệ số bảo toàn vốn là 1,091 (>1 thể hiện việc bảo toàn và phát triển vốn).

Cho dù giá dầu biến động nhưng BSR vẫn giữ vững hoạt động có hiệu quả với tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu rất cao qua các năm. Cụ thể, năm 2015 là 21% (lợi nhuận sau thuế là 6.000 tỷ đồng) và năm 2016 là 14% (lợi nhuận sau thuế là 5.000 tỷ đồng), đây là những tín hiệu cực kỳ lạc quan để BSR cổ phần hóa thành công.

Dự kiến BSR sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý IV năm nay và sẽ chào bán khoảng 5 - 6% cổ phần, còn lại chào bán cho các nhà đầu tư định danh và nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục đầu tư phát triển phân khúc hóa dầu và chế biến sâu nhằm mang lại hiệu quả cao trong tương lai.

Lọc hóa dầu Bình Sơn tự tin IPO - ảnh 2
Lọc hóa dầu Bình Sơn là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành cổ phần hóa
Lọc hóa dầu Bình Sơn tự tin IPO - ảnh 3

Kim Ngân