Lilama báo lãi giảm 66%

(BĐT) - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 66% so với con số 234 tỷ đồng đạt được so với cùng kỳ 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, doanh thu thuần 9 tháng 2018 đạt 10.565 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, chi phí gộp chỉ giảm 19%, từ 12.431 tỷ đồng xuống còn 10.100 tỷ đồng, khiến cho lợi nhuận gộp chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ 2017, đạt 464,6 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng hoạt động tài chính và hiệu quả quản lý chi phí hoạt động (chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) của Công ty lại cho thấy sự tích cực.

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và hoạt động tài chính 9 tháng 2018 đạt âm 103 tỷ đồng. Con số này khả quan hơn nhiều so với cùng kỳ 2017 là âm 341 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm tới 32%, từ 357 tỷ đồng xuống còn 244 tỷ đồng. Kết quả, Lilama báo lãi trước thuế 113,5 tỷ đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ 2017.

Tại thời điểm cuối quý III/2018, nợ phải trả vẫn chiếm tới 87% tổng tài sản, đạt 12.031 tỷ đồng.         

Thế Anh