Liên danh PCC1 - Mavin trúng thầu xây trạm biến áp Hải Châu

(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (bên mời thầu) vừa cho biết đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu số 5 Cung cấp, vận chuyển vật tư thiết bị (VTTB) và xây lắp Trạm biến áp (TBA) 220kV Hải Châu thuộc Dự án TBA 220 kV Hải Châu và Đường dây 220 kV Hòa Khánh - Hải Châu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1) - Mavin Switchgears and Control Pvt, Ltd. (gọi tắt là Liên danh PCC1 - Mavin), với giá trúng thầu là 146,3 tỷ đồng. Theo Bên mời thầu, giá trúng thầu này chưa tính phần thuế nhập khẩu thiết bị. Giá gói thầu là 196,257 tỷ đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong số các lý do loại nhà thầu, có lý do như nhà thầu thiếu tư cách hợp lệ do chưa đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu nộp chậm bảo lãnh dự thầu.

         

Việt Anh