Liên danh nhà thầu “quen” trúng gói thầu hơn trăm tỷ tại Hoài Nhơn, Bình Định

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Nhơn vừa công bố Liên danh Công ty TNHH Bá Sanh Đường - Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức trúng Gói thầu 01-XL Toàn bộ khối lượng xây lắp hoàn thành thuộc Dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới, tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nhà thầu liên danh này có giá trúng thầu là 124,9 tỷ đồng, giảm 14,371 triệu đồng (0,01%) so với giá gói thầu.

2 thành viên của Liên danh đều là những nhà thầu tại Bình Định và khá quen thuộc tại địa bàn này. Nhà thầu Bá Sanh Đường từng trúng 2 gói thầu xây lắp thuộc cùng một dự án của bên mời thầu này. Đó là Gói thầu 04-XL Xây dựng hạng mục san nền và nền đường giao thông và Gói thầu 05-XL Xây dựng hạng mục hệ thống thoát nước và tường bảo vệ mái thuộc Dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, thị trấn Bồng Sơn (giai đoạn 1); hạng mục san nền, hệ thống thoát nước, nền đường giao thông. Một trong hai gói thầu từng dính vào lùm xùm  vì nhà thầu khác tố Nhà thầu Bá Sanh Đường không đủ năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu Thuận Đức từng trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Bình Định (bao gồm cả tư cách liên danh) như: Gói thầu số 05 Xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km140+200 - Km141+787 thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B đoạn Km113+00 - Km145+00, phân đoạn Km137+580 - Km143+787 (136,454 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng công trình mở rộng đường Xuân Diệu, TP. Quy Nhơn thuộc Dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, TP. Quy Nhơn (51,722 tỷ đồng); Gói thầu Khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐT.633 (Chợ Gồm - Đề Gi) thuộc Dự án thành phần Tuyến đường ĐT.633 (Chợ Gồm - Đề Gi) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1 Khôi phục, cải tạo đường địa phương (42,85 tỷ đồng); Gói thầu số 1 San nền và thoát nước mưa - hệ thống đường giao thông thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình (35,5 tỷ đồng)... 

Trần Nam