Liên danh Licogi 16 - Xây dựng Bình Chánh trúng thầu dự án BT hơn 700 tỷ đồng

(BĐT) - Liên danh nhà đầu tư Công ty CP Licogi 16 (LCG) - Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI) vừa trúng thầu Dự án BT Xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn nối từ Tạ Quang Bửu (Quận 8) đến Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM). 

Dự án có tổng mức đầu tư 703 tỷ đồng. Đây là một trong hai tiểu dự án thuộc Dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên. UBND TP.HCM cho biết, để hoàn vốn đầu tư Dự án, liên danh nhà đầu tư sẽ được khai thác các khu đất dọc tuyến cầu đường Bình Tiên và một số khu đất khác.

Tiểu dự án còn lại của Dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên sẽ do liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông - Tổng công ty 319 thực hiện với tổng vốn đầu tư khoảng 2.605 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên có tổng vốn đầu tư  khoảng 2.382 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư đã được điều chỉnh lên 3.508 tỷ đồng.  

Bích Thủy