Liên danh CC1 - VNEC trúng gói thầu gần 204 tỷ đồng tại Đồng Nai

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật - Cơ điện VNEC là nhà thầu trúng Gói thầu số 5 Xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Đồng Nai, với giá trúng thầu là 203.955 triệu đồng (giá gói thầu 206.593 triệu đồng, chênh lệch giảm 2.638 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,2%).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định số 767/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên thì Liên danh CC1 - VNEC sẽ thực hiện hợp đồng trong thời gian 270 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 5 sử dụng ngân sách tỉnh Đồng Nai, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Liên danh CC1 - VNEC, Công ty TNHH Phúc Hiếu (có địa chỉ tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Công ty CP Đầu tư phát triển nhà MHDI 1 (có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngoại trừ Liên danh trúng thầu, 2 nhà thầu còn lại đều bị đánh giá là không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cả 2 thành viên của Liên danh CC1 - VNEC đều có địa chỉ tại TP.HCM.

         

Bích Thảo