Liên danh Bạch Đằng 201 - Thăng Long trúng gói thầu xây lắp hơn 93 tỷ đồng

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201 - Thăng Long vừa trúng Gói thầu XL2 Xây dựng bể thử nước sâu và bể thử công trình biển; bể thử nước nông và bể cấp nước cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Gói thầu XL2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giá trúng thầu là 93,389 tỷ đồng. Đáng lưu ý, mức giảm giá rất “tượng trưng”, chỉ giảm 6,46 triệu đồng so với giá gói thầu. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 576 ngày.

Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201 có địa chỉ tại số 85 đường Vòng cầu Niệm, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, với số vốn điều lệ là 17,5 tỷ đồng và 60 nhân viên.

Ngoài gói thầu nêu trên, đến nay Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã lựa chọn xong nhà thầu cho một số gói thầu khác của Dự án.

Cụ thể: Gói thầu XL6 Xây dựng khu nhà xưởng do Công ty CP Đầu tư Năng lượng, xây dựng và thương mại Hoàng Sơn trúng thầu, với giá trúng thầu là hơn 73,355 tỷ đồng.

Gói thầu XL8 Xây dựng trạm biến áp ngoài trời và cấp nước toàn khu do Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp Bình Minh trúng thầu, với giá trúng thầu là hơn 11,099 tỷ đồng.

Gói thầu TV3 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải - Công ty CP Đầu tư và tư vấn xây dựng Constrexim trúng thầu.

Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Viện Khoa học Công nghệ Công trình thủy - Đại học Xây dựng trúng thầu.

Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công do Liên danh Công ty CP Xử lý nền móng và xây lắp Fanco và Công ty CP Tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng công trình trúng thầu...

Ngọc Minh