Liên danh 4 thành viên trúng gói thầu xây đê hơn 130 tỷ tại Thái Bình

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình (chủ đầu tư) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 Thi công xây dựng đê và công trình trên đê.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình xử lý đột xuất cấp bách kè Hà My đoạn K2+000 đến K2+850 đê cửa sông Diêm Hộ; nắn tuyến đê bảo vệ khu dân cư thuộc thị trấn Diêm Điền từ cống Ngoại Trình II K12+870 đến cống Diêm Điền K13 Pam huyện Thái Thụy; trồng rừng ngập mặn đê biển số 8 huyện Thái Thụy, đê biển số 5 và số 6 huyện Tiền Hải; nâng cấp tuyến đê biển từ K42 đến K43+700 và K44+750 đến K55 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Tín - Công ty CP Xây dựng thủy lợi Thái Bình - Công ty CP Xây dựng Hải Phong - Công ty CP Đông Đô Thái Bình với giá trúng thầu là 130,61 tỷ đồng, giá gói thầu là 130,78 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng.

Chủ đầu tư cho biết, Gói thầu số 04 được đấu thầu rộng rãi trong nước, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Dương - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Vũ Bách bị loại vì hợp đồng tương tự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu; chỉ huy trưởng công trường và thiết bị thi công chủ yếu cũng không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.           

Khánh Ngọc