Liên danh 4 nhà thầu trúng gói thầu gần 560 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan vừa thông báo đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu XL31: “Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km66 - Km78+300 và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km36-Km78+300” 
Liên danh 4 nhà thầu trúng gói thầu gần 560 tỷ đồng

Gói thầu thuộc Dự án Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - Xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo thông báo, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP với giá trúng thầu là 559,55 tỷ đồng, giảm gần 200 triệu đồng so với giá gói thầu (559,722 tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 0,03%.

Về các thành viên trong Liên danh nhà thầu trúng thầu, có nhiều thành viên có quy mô vốn điều lệ khá lớn, đơn cử Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn có địa chỉ tại TP. Hà Nội, vốn điều lệ 800 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh có địa chỉ tại Quảng Bình, vốn điều lệ 1.889 tỷ đồng…

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan cũng công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu lớn khác thuộc Dự án. Đó là Gói thầu XL13: “Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hầm Mũi Trâu (Km47+421 - Km49+448,10)” có giá trúng thầu là 645,9 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu này là 709,6 tỷ đồng.  Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Sông Đà 10 - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Việt Anh