Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu mở rộng Quốc lộ 1 hơn 70 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 25-XL Thi công xây dựng đoạn bổ sung Km509+900÷Km514+435 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Bắc TP. Hà Tĩnh (Km504+400-Km509+700) và Nam TP. Hà Tĩnh (Km514+800-Km517+950), tỉnh Hà Tĩnh. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông - Công ty TNHH Đại Hiệp - Công ty CP Phát triển công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh.

Giá trúng thầu là gần 70.785 triệu đồng (giá gói thầu 78.545 triệu đồng, giảm 7.760 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 9,8%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Gói thầu sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Ngoài Liên danh nhà thầu trúng thầu còn có 2 nhà thầu khác gồm: Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 470 (bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật do không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm); Công ty CP Xây dựng đường bộ số 1 Hà Tĩnh (bị loại ở bước đánh giá về tài chính).

Đối với Liên danh nhà thầu trúng thầu, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông - Công ty TNHH Đại hiệp đều có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, có địa chỉ ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Thành viên còn lại - Công ty CP Phát triển công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh có vốn điều lệ 15,5 tỷ đồng, có địa chỉ tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.       

Khánh Ngọc