Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu 78 tỷ tại Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa (Bên mời thầu) vừa cho biết, Liên danh Công ty TNHH Hoàng Tuấn - Công ty CP Xây dựng Minh Anh - Công ty TNHH Giang Hải là nhà thầu trúng Gói thầu XL8 Kênh và công trình trên kênh từ K30+730-K34+930 thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 78,139 tỷ đồng, giá gói thầu là 78,262 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,15%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Bên mời thầu cho biết, Gói thầu sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ do Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn quản lý, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) nhưng 4 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật, gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại An Châu; Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt; Công ty TNHH An Hòa.

Theo tìm hiểu, trong Liên danh nhà thầu trúng gói thầu nêu trên, Công ty CP Xây dựng Minh Anh tham gia nộp HSDT tại Gói thầu XL7 Kênh và công trình trên kênh từ Km19+130- Km21+643 và tràn đỉnh dài tại Km21+745 của Dự án nhưng bị loại ở bước đánh giá về tài chính. Tại gói thầu XL7 này, có 2 nhà thầu khác bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

        

Khánh Ngọc