Liên danh 2 nhà thầu trúng gói thầu xây lắp hơn 77 tỷ đồng tại Quảng Yên (Cao Bằng)

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng vừa cho biết, Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 399 - Công ty TNHH Hà Sơn (Liên danh 399 - Hà Sơn) là nhà thầu trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Chí Thảo - Tự Do - Ngọc Động - Hoàng Hải - Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Giá trúng thầu là 77.135 triệu đồng, giá gói thầu là 104.955 triệu đồng, chênh lệch giảm 27.820 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng là 26,5%. Theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh trúng thầu sẽ thực hiện hợp đồng trong thời gian 32 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 9 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Để trúng gói thầu này, Liên danh 399 - Hà Sơn đã vượt qua 8 đối thủ, trong đó 5 nhà thầu độc lập và 3 nhà thầu liên danh.

          

Khánh Ngọc