Liên danh 2 nhà thầu trúng gói thầu hơn 260 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án 98/BQP vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL20: Thi công hoàn thiện nhà; hệ thống điện nước; điện nhẹ; chống sét; điều hòa thông gió; bể nước, bể phốt; hệ thống thu rác; hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà N01A và Nhà N01B (bao gồm thiết bị và chi phí hạng mục chung).
Liên danh 2 nhà thầu trúng gói thầu hơn 260 tỷ đồng

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Quốc phòng - Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang. Giá trúng thầu của liên danh này là gần 260.594 triệu đồng, giá gói thầu là gần 274.719 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm tương đương 5% giá gói thầu.

Cả 2 thành viên trong liên danh nêu trên đều có địa chỉ tại Hà Nội. Tính từ cuối năm 2015 trở lại đây, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Quốc phòng đã được công khai trúng 2  gói thầu. Trong khi đó, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang được công khai trúng 3 gói thầu.

Tuấn Dũng