Licogi 18.6 - Thang Long Meco trúng gói thầu hơn 300 tỷ đồng

(BĐT) - Liên danh Licogi 18.6 - Thang Long Meco vừa trúng Gói thầu XL-01A: Xây lắp hạng mục công trình xây dựng cầu Bến Tượng – hạng mục cầu chính. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đây là 1 trong số các công trình thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên giai đoạn II, sử dụng vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Gói thầu do Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên là bên mời thầu. Liên danh Licogi 18.6 - Thang Long Meco được lựa chọn với giá trúng thầu 311.611.663.000 đồng, giảm không đáng kể so với giá gói thầu (312.513.630.121 đồng). Cụ thể, giảm giá qua đấu thầu được hơn 901 triệu đồng, tương đương tỷ lệ khoảng 0,3% so với giá gói thầu.

Gói thầu này áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, sẽ được thực hiện trong 33 tháng.

Được biết, để trúng gói thầu này, Liên danh Licogi 18.6 - Thang Long Meco đã vượt qua một số đối thủ khá lớn, như Liên danh Cienco 1 - Cienco 5, Liên danh Cienco 4 - Thái Dương, Liên danh Đạt Phương - RCC.

Liên quan đến công trình xây dựng cầu Bến Tượng, trước đó, Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm đã trúng Gói thầu GS-01: Tư vấn giám sát hạng mục công trình xây dựng cầu Bến Tượng, với giá hơn 2,7 tỷ đồng; Tổng công ty CP Bảo hiểm quân đội trúng thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm hạng mục công trình xây dựng cầu Bến Tượng, với giá trúng thầu hơn 2,4 tỷ đồng.

Việt Thắng