LICOGI 16 thi công 7 gói thầu Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

(BĐT) - Công ty CP LICOGI 16 vừa chính thức ký kết hợp đồng thi công 7 gói thầu của hợp phần cao tốc thuộc Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Tổng giá trị ký kết các hợp đồng này là 1.946 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong 7 gói thầu LICOGI 16 thực hiện, có 5 gói thầu xây lắp phần nền đường: XL07 (Km59 - Km63), XL08 (Km63 - Km68), XL11 (Km76 - Km80), XL12A (Km80 - Km84), XL20 (Km107 - Km109) và 2 gói thầu phần bê tông nhựa mặt đường: XL-BTN02 (Km59 - Km84) và XL-BTN03 (Km84 - Km109).

Tính từ đầu năm đến tháng 7/2017, tổng giá trị các hợp đồng LICOGI 16 ký mới đã đạt hơn 3.150 tỷ đồng. Ngoài hợp đồng thi công trong hợp phần cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nêu trên, LICOGI 16 đã ký các hợp đồng: tổng thầu EPC Nhà máy Nước Phú Ninh có giá trị 609 tỷ đồng; thi công chung cư Kingsway Tower và The Parkland có giá trị 600 tỷ đồng. Dự kiến thời gian tới, LICOGI 16 sẽ ký  hợp đồng dự án BT cầu, đường Bình Tiên có giá trị 900 tỷ đồng.         

Hải Bình