Licogi 16 báo lãi tăng trưởng 73% sau 6 tháng

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Công ty CP Licogi 16, doanh thu của Công ty đạt 596 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù các khoản chi phí đều gia tăng nhưng Licogi 16 vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng 47,5%, đạt 56 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Sau 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 1.103 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 100,4 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Licogi 16 đạt 4.351 tỷ đồng, các khoản phải thu tăng 450 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên mức 2.146 tỷ đồng. Nợ vay của Licogi 16 đạt 925 tỷ đồng.

 

Hoàng Việt