Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 18-22/11

ACV, C32, PAI, THI, GMX, CMT, BVH, ITD, SHE, SFC, VNL, GHC, CRC, IDV, KBE, LTG, VIR thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

ACV, C32, PAI, THI, GMX, CMT, BVH, ITD, SHE, SFC, VNL, GHC, CRC, IDV, KBE, LTG, VIR thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 18/12/2019, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã ACV-UpCOM) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 28/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 18/12/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (mã PAI-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 05/12/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) trả tạm ứng cổ tức lần 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 05/12/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 01/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 06/12/2019, Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông (mã CMT-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 10/12/2019, Tập Đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 28/11/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

* Ngày 05/12/2019, Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (mã SHE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019.

* Ngày 10/12/2019, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019.

* Ngày 29/11/2019, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019.

* Ngày 10/12/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã GHC-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019.

* Ngày 19/12/2019, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (mã CRC-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019.

* Ngày 06/12/2019, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019.

* Ngày 18/12/2019, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (mã KBE-UpCOM) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cp được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019.

* Ngày 18/12/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019.

* Ngày 03/12/2019, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (mã VIR-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019.


VnEconomy