Lãi ròng Tổng công ty 36 giảm 78%

Chi phí quản lý tăng cao khiến Tổng công ty 36 lỗ thuần trong quý II.
Lãi ròng Tổng công ty 36 giảm 78%

Theo BCTC hợp nhất quý II, Tổng công ty 36 (UPCoM: G36) ghi nhận doanh thu thuần 506,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn tăng 1% do giá vốn hàng bán giảm sâu.

Hoạt động tài chính không nhiều thay đổi, trong khi chi phí doanh nghiệp gấp đôi cùng kỳ khiến G36 lỗ thuần hơn 3 tỷ đồng. Kết thúc quý II, nhờ hoạt động khác mang về hơn 8 tỷ đồng, công ty vẫn có lãi gần 2,8 tỷ đồng, giảm 78% cùng kỳ năm trước

Lũy kế 6 tháng, G36 đạt doanh thu thuần 821 tỷ đồng và lãi ròng 4,8 tỷ đồng, giảm 21% và 72% so với cùng kỳ.

Sau nửa năm, tổng tài sản của G36 ở mức 6.122 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 60%, chủ yếu là phải thu ngắn hạn 1.606 tỷ đồng và hàng tồn kho 1.606 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định 1.590 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, G36 đang vay nợ 1.276 tỷ đồng, vay dài hạn chiếm 71%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II ở mức 56 tỷ đồng, bên cạnh khoản quỹ đầu tư phát triển 6 tỷ đồng.


NDH