Lãi ròng quý II/2018 của VNDirect giảm 21%

(BĐT) - Cụ thể, doanh thu hoạt động của VNDirect đạt 406,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2017. 
Lãi ròng quý II/2018 của VNDirect giảm 21%

Hai hoạt động đem lại 63% doanh thu cho Công ty là cho vay ký quỹ (118,3 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ) và môi giới chứng khoán (138,7 tỷ đồng, tăng 70% so với quý II năm trước). Tuy nhiên, kết quả từ hoạt động tự doanh chứng khoán không mấy tích cực, giảm 32% so với cùng kỳ 2017, chỉ đạt 76,2 tỷ đồng.

Về chi phí, tổng chi phí hoạt động ở mức 163 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ, chi phí quản lý cũng tăng 21% so với cùng kỳ, ở mức 66,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng 2018, VNDirect vẫn ghi nhận tăng trưởng 3% lợi nhuận sau thuế, đạt 230 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2018, tổng tài sản VNDirect đạt 9.497 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả trong kỳ cũng tăng 18%, từ mức 5.544 tỷ đồng lên 6.514 tỷ đồng, chiếm hơn 68,5% cơ cấu tài sản.    

Thế Anh