Lãi ròng Nhiệt điện Phả Lại tăng 20% trong nửa đầu 2018

Riêng quý II, doanh thu thuần tăng và hoàn nhập chi phí tài chính giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 16%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo BCTC quý II, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) ghi nhận doanh thu thuần 2.215 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận gộp tăng 35%, đạt 346,8 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng đóng góp cho kết quả của PPC, khi mang về hơn 84 tỷ đồng doanh thu và chi phí được hoàn nhập gần 230 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư gần 205 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, PPC lãi ròng hơn 524,5 tỷ đồng trong quý II, tăng 16% so với cùng kỳ.

Lãi ròng Nhiệt điện Phả Lại tăng 20% trong nửa đầu 2018 - ảnh 1
Lũy kế nửa đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt 4.016 tỷ đồng và 715,4 tỷ đồng, tăng 27% và 20% so với cùng kỳ 2017.

Tính tới 30/6, PPC có tổng tài sản 7.930 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn chiếm 52%. Tiền và tương đương tiền hơn 261 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn có 2.474 tỷ đồng đầu tư tài chính, trong đó có 1.451 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết và 1.084 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác. PPC trích lập dự phòng 61,6 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

Mặt khác, PPC đang có 978,5 tỷ đồng nợ vay tài chính, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm gần 47%.


NDH