Lãi ròng của Công ty mẹ - Vinacafe giảm mạnh

(BĐT) - Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) vừa có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.268 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tương ứng, lợi nhuận gộp của Công ty cũng giảm 10%, đạt 72 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động tài chính của Công ty cũng cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 32 tỷ đồng, giảm 60% so với con số 81,7 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ giảm 31%, từ 29,8 tỷ đồng xuống còn 20,4 tỷ đồng.

Về chi phí, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - Vinacafe đạt 9,9 tỷ đồng, giảm 81%.

Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý II/2018, Công ty vẫn còn khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 259 tỷ đồng.

Hoàng Việt