Lãi ròng công ty mẹ CMG giảm 20%

(BĐT) - Công ty mẹ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corp, mã chứng khoán CMG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018 từ ngày 1/4/2018 đến ngày 30/6/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, doanh thu thuần của Công ty mẹ đạt 28,69 tỷ đồng, tăng 31,78% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tài chính trong quý I/2018 đạt 8,14 tỷ đồng, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí tài chính, chủ yếu là khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá từ đầu tư tài chính dài hạn đối với Công ty TNHH Sản xuất và thương mại CMC, lại lên tới 26,12 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ lỗ 16,49 tỷ đồng. Không chỉ vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng đã tăng tới 54,08% so với quý I/2017.

Kết thúc quý I/2018, Công ty mẹ CMC Corp lãi ròng 34,23 tỷ đồng giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty hiện tại chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con.        

Anh Ngọc