Lãi ròng 9 tháng năm 2018 của Vinamilk đạt hơn 7.921 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018. Theo đó, doanh thu thuần quý III/2018 đạt 13.735 tỷ đồng, tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tương ứng, lợi nhuận gộp của Vinamilk cũng tăng trưởng 3,5%, đạt 6.493 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chi phí bán hàng quý III/2018 tăng cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu, đạt 3.410 tỷ đồng (tăng 14,5%). Điều này dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 3.033 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 9 tháng năm 2018, Vinamilk đạt 39.558 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 2,2%. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế lại giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 7.921 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý III/2018, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Vinamilk đạt lần lượt 25.950 tỷ đồng và 34.026 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn của Vinamilk giảm mạnh chỉ còn 7.959 tỷ đồng, trong khi tại thời điểm đầu năm là hơn 11.000 tỷ đồng.

Hoàng Việt